Personakt Antavla

X:712 Catharina Magnelia

Blev 76 år.

Far:XI:1423 Magnus Magnelius
Mor:XI:1424 Catarina Wall (- 1724)

Född:1682-10-12 Värmland, Stavnäs, Prostgården.
Död:1759-01-29 Värmland, Arvika, Glava.

Äktenskap med Håkan Brand (1662 - 1717)

Vigsel:1697 Värmland, Stavnäs.

Äktenskap med X:711 Magnus Lagerlöf (1683 - 1755)

Vigsel:1719 Värmland, Stavnäs.

Barn:
IX:356 Magdalena Catharina Lagerlöf (1721 - 1759)
Maria Elisabet Lagerlöf (1722 - 1759)
Catharina Lagerlöf (1727 - 1758)

Noteringar

Nr 22
Enke fru Probstinnan Catarina
Magnelia, som varit född i Stafnäs
Prästegård 1682 af framl. Probsten H:r-
Mag:r. Brynte Magnelius och fru Catarina Wall
gift med Lectoren, sedermera Kyrkoher-
den i Stafnäs Mag:r. Håka Brand, 1697 och
hade med honom 8 söner, 5 döttrar, hvar
af 3 söner och 2 döttrar äro döde ogifte,
och en dotter död, lemnandes efter sig
en dotter, nu Comminister Lars Schifströms?
hustru på Dahl, andra gången gift
med framledne Probsten H:r Magnus
Lagerlöf år 1719, och haft med honom
3 döttrar [icke länge sedan] nyligen afledne,
Hon var en stark ??????? i sitt hus,
en god gästgifverska och frikostig emot
både höga och låga rika och fattiga;
när döden viste sig genom ålderdoms
svaghet och någon art af slag, omvän-
de hon sig med undrares vård alfvar
til sin frälsare, och under ögonskenlig
Guds nåd, dog d.29 Januarii, samt uti först.
begrofs af sin svåger Biskopen
Högvördige Herr Doct. Nils Lagerlöf, uti
Stafnäs Kyrka d. 6 Maji, 76 år gammal.