Personakt Antavla

VI:27 Ambrosius Qvarnström

Spiksmeden, Mästersmed. Blev 51 år.

Far:VII:53 Ambrosius Johansson Qvarnström (1732 - 1779)
Mor:VII:54 Anna Nilsdotter Gropp (1729 - 1808)

Född:1770-07-27 Dalarna, Ore, Furudal.
Död:1822-01-12 Dalarna, Orsa, Fredshammar.Tytt av "Lisken" på anbytarforum.
Det finns vissa fel som prästen har skrivit.

"
Aflednas
Namn och hemvißt.
I dag är Spiksmeden Ambrosius Qvarnström ifrån Fridshammar
befordrad till sitt hvilorum
Födelse
År, Dag och Ort.
Af christeliga Föräldrar var han född 1771 Fadren var Spiksmeden
Ambrosius Qvarnström och Modren H:u Anna Söderström vid Furudals
Bruk
Gift eller Ogift.
Knöt 1792 1:sta G(ånge)n äckta förbund med Christina Bergström ifrån
Nya Kopparberget som 1801 med döden afgeck - 2:dra Gången trädde han i äckta förbindelse med Anna Stina Uggla på Fridshammar, som i sorg efterlefver
Barn.
I 1:sta Giftet hade han 5 Barn 4 Söner och 1 dotter, af hvilka 2 Söner
äro med döden afgångne - det 2:dra Äcktenskapet blef af Gud välsignat
med 8 Barn 3 Söner och 5 döttrar, (af) hvilka 1 dotter(?) är med döden
afgången
Upförande.
Med nit för Guds ära och känsla för det rätta förenade denne aflidne
städse ett stilla och anständigt lefverne - Genom arbetsamhet och flit
närde han de sine och var en öm make, redelig Fader och pålitlig vän
Sjukdom.
Redan sistledne vår blef han antastad af magplågor. Han aftynade dag
efter dag intog sotsängen
Döds- Dag och Ort.
Och efter Gudelig beredelse slöt han stilla D. 12 dennes sin vandel i
den timliga döden för att borttgå till en bättre verld. Sedan han här
christeligen lefvat
Ålder.
51 År
Begrafnings- Dag.
Test. D. 20/1
Till Pastor 1 Riksdaler
Andr(a) Präst(er) 24 skilling
Kyrkan - 12 skilling
Fatt(iga) - 6 skilling
Klåck(are) - 6 skilling "
 

Äktenskap med Brita Olofsdotter Hallén (1765 - 1802)

Vigsel:1792-09-23 Dalarna, Ore.

Barn:
Ambrosius Qvarnström (1792 - )
Johannes Qvarnström (1794 - 1797)
Susanna Qvarnström (1797 - 1846)
Johannes Qvarnström (1799 - 1799)
Johan Fredrik Qvarnström (1800 - )

Äktenskap med VI:28 Anna Stina Qvarnström Uggla (1778 - 1859)

Vigsel:1803-06-09 Dalarna, Orsa.

Barn:
Erik Qvarnström (1804 - 1876)
Maria Elisabet Qvarnström (1806 - )
Anna Brita Qvarnström (1808 - 1809)
Johanna Kristina Qvarnström (1810 - )
Carl Petter Qvarnström (1812 - )
Anna Catharina Qvarnström (1814 - 1849)
Theodor Qvarnström (1817 - )
V:14 Ulrica Qvarnström (1819 - 1894)