Personakt

Karl Eriksson

Född:
Död:

Barn med Maria Jonsdotter

Barn:
Carl Karlsson (1813 - )

Noteringar

Detta är skrivet i:

Om övre Klarälvdalen i gångna tider
Skildringar av hembygdsforskaren LARS BÄCKVALL

BIDRAG TILL DALBY KYRKAS HISTORIA
(20/9, 26/9, 11/10, 17/10, 23/10, 10/11 1923)

Den gamla kyrkans ombyggnad
till sin nuvarande gestalt
Den stora folkökningen på 1700-talet var anledning till att kyrkans ombyggnad och tillökning blev nödvändig, och detta var på tal den 27 juli 1800; "men i anseende till dåvaranda dyrtiden kunde församlingen i sådan kostnad ej ingå, utan ville låta det anstå till annat år, då god skörd bliver".

Dröjsmålet blev långvarigt och det var närmast genom en donation till kyrkan intresset blev väckt. Under vistelsen i riksdagen hade nämligen, riksdagsmannen och kyrkoföreståndaren Carl Eriksson i Möre före sin död testamenterat och förordnat, som lyder: "Efter mitt dödliga frånfälle gifver och testamenterar jag härmedelst till Dalby kyrka 1.666 rdr. 32 sk. banko till inköp av orgelverk, samt boställe för organisten, som tillika bör vara klockare. Detta mitt testamentariska förordnande har jag med sundt förnuft och fri vilja uti nedanstående vittnens närvaro upprättat såsom varande min yttersta vilja. Stockholm den 2 november 1829". Vittnesmeningen är undertecknad av Nils Dahlin, kirurgie magister, och H. Wall, protokollssekreterare.